Adresa: Trg Kralja Aleksandra Ujedinitelja 1a, 18000 Niš